Restart pm2 and sails

sudo pm2 start app.js -x -- --prod